Favoriet

Algemeen

Onderzoek: niet ploegen bij maisteelt

Het Louis Bolk Instituut onderzoekt de komende jaren of de afbraak van organische stof kan worden tegengegaan door de grond in het voorjaar minder intensief te bewerken. In het eerste jaar zijn de verschillen minimaal.

Hoe meer je in de grond bewerkt, hoe sneller organische stof afbreekt. Mais is sowieso een slechte teelt voor het organische­ stofgehalte van de grond. Bij continue grasteelt schommelt het organische stofgehalte rond 5 tot 6 procent. Teel je jaar op jaar mais op hetzelfde perceel  dan daalt het organi­sche stofgehalte tot circa 2 procent, zo blijkt uit eerder onderzoek van het Louis Bolk Instituut. Dat lage organische stofgehalte leidt op uitspoelingsgevoelige zandgronden onder meer tot een hogere uitspoeling van nitraat.

Intensieve grondbewerking

Het Louis Bolk Instituut gaat de komende jaren bekijken of een minder intensieve grondbewerking de afbraak van organische stof kan tegengaan. Daarbij wordt frezen gevolgd door ploegen vergeleken met minder intensieve bewerkingen als een bouwvoorlichter en een rotorkopeg, de strokenfrees en tot slot zaaien nadat het land is losgemaakt met een woelpoot.
De eerste resultaten leveren weinig op. Deze zomer waren er in het veld amper verschillen te zien, bleek op een van de proefpercelen in De Moer.