Favoriet

Mesttechniek

DuoSpray vanaf 2014 mogelijk toegelaten

Vanaf 1 januari 2014 wil staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw het DuoSpray systeem toestaan voor het toedienen van drijfmest. Dat staat in de brief die hij aan de Tweede Kamer stuurde, waarin hij ook het gebruik van de sleepvoet op kleigrond en veen verbiedt.

Vanaf 1 januari 2014 wil staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw het DuoSpray systeem toestaan voor het toedienen van drijfmest. Dat staat in de brief die hij aan de Tweede Kamer stuurde, waarin hij ook het gebruik van de sleepvoet op kleigrond en veen verbiedt.

Het toestaan van DuoSpray is een van de drie uitzonderingen die Bleker maakt voor het toedienen van drijfmest op de bodem. Bij gebruik van het DuoSpray systeem wordt tegelijk met de mest eenzelfde volume water over de uitgebrachte mest versproeid. Die methode is nu nog niet toegestaan, maar er werden dit jaar al wel emissieproeven uitgevoerd. Bleker vraagt zich af of de techniek te handhaven is. Om daarachter te komen zal in 2013 wederom een proef worden gehouden met de DuoSpray techniek.

Sleepslangen

Verder wil Bleker uitzonderingen maken voor het aanvoeren van mest via het sleepslangensysteem, waarbij de mest verdunt moet worden. Daarbij zou minder ammoniak vrij komen. In dat geval mag dus nog steeds de sleepvoet gebruikt worden.

Aanzuren

De derde en laatste uitzondering waarbij Bleker wil toestaan dat de mest op de grond wordt gebracht is voor het uitbrengen van aangezuurde mest. Een proef moet uitwijzen of het aanzuren van mest bedrijfseconomisch haalbaar is en of deze methode veilig is. Of de methode wordt toegelaten hangt vooral van de uitkomsten van dat onderzoek af.