Favoriet

Stallenbouw

Actieplan brandveilige stallen

Bedrijven groeien. Een stalbrand zorgt nu voor meer dierlijke slachtoffers als vroeger. De Dierenbescherming slaat onder andere de LTO in de armen. Samen met de verzekeraars, de overheid en de brandweer kwam de dierenbescherming tot een actieplan dat in de toekomst invloed zal hebben op verlening van bouwvergunningen en de Maatlat Duurzame Veehouderij.

2013022_brandveiligheid_stalBedrijven groeien. Een stalbrand zorgt nu voor meer dierlijke slachtoffers als vroeger. De Dierenbescherming sloeg onder andere de LTO in de armen om de stuurgroep Actieplan stalbranden te vormen.

In de jaren 2005 tot en met 2009 kwamen bij 410 stalbranden 1.422 runderen om. Wel te verstaan dat bij 353 branden geen dieren omkwamen.

Volgens in 2009 uitgevoerd onderzoek, komt 40 procent van de stalbranden voort uit kortsluiting, oververhitting van machines en ondoordacht uitvoeren van werkzaamheden. 30 procent komt door legio aan oorzaken als broei, brandstichting, explosie van gassen uit de mest, et cetera. Van de overige 30 procent werd de oorzaak niet achterhaald.

LTO is de touwtrekker van het actieplan dat tot 2017 uitgevoerd wordt. Dat actieplan betekent dat er praktijknetwerken komen, themabijeenkomsten en nieuwsbrieven.  Maar het blijft niet bij deze vrijblijvende informatie.

MDV

LTO spreekt van een nieuwe categorie in de Maatlat Duurzame Veehouderij om brandveiligheid bij nieuw- of verbouw te stimuleren. Dat betekent een fiscaal voordeel als je ook bewezen technieken toepast op het gebied van brandveiligheid.

Staatssecretaris Dijksma stemde in met het advies dat het kabinet van de stuurgroep ontving en heeft vorige maand schriftelijk toegezegd het Bouwbesluit te wijzigen. Er komt een subcategorie ‘dieren’ onder de categorie ‘lichte industrie’.  Volgens het gewijzigde Bouwbesluit moeten technische ruimten in nieuw te bouwen stallen vanaf 2014 in compartimenten zitten die 60 minuten brandvertragend zijn. Constructie en bekleding moet aan brandklasse B voldoen.

20130221_Stalbrand_brandveiligheid