Favoriet

Bouw

Onderbouw kelderloze stal dik 40 euro goedkoper

Het Verantwoorde Veehouderij-praktijknetwerk ‘de kelder te boven’ zette de bouwkosten voor de onderbouw van drie kelderloze stallen op een rij en vergeleek die met de kosten van vergelijkbare bouw met mestkelders. Een kelderloze onderbouw is zo’n 40 euro per vierkante meter goedkoper.

Sander Woestenenk en Geertniek Schonewille begeleiden het praktijknetwerk waarbinnen drie kelderloze stallen zijn gebouwd. Om het kostenverschil te berekenen, ging men uit van vergelijkbare stallen met kelders.

40 euro verschil

De onderbouw van de niet onderkelderde stal kost inclusief mestopslag voor twee dagen 68,49 per vierkante meter. Dan moet je nog wel een externe mestopslag bouwen die, omgerekend per vierkante meter vloeroppervlak, 61,61 euro kost. Totaal dus 130,10 euro. De onderbouw van een vergelijkbare stal met kelder kost 173,72 per vierkante meter. Een verschil van dik 40 euro dus.

Draagkracht grond

Alle drie de stallen werden gebouwd op draagkrachtige zandgrond. Het praktijknetwerk wil echter ook weten wat de verschillen in bouwkosten zijn op minder draagkrachtig veen of klei. Het grondwerk bedraagt nu, bij kelderloos bouwen, een zesde van de totale kosten voor de onderbouw. Westenenk verwacht dat die kosten op minder draagkrachtige gronden hogen worden om maar niet te spreken over kosten voor heien.

Tweederde kosten voor de vloer

Van de totale kosten voor een kelderloze onderbouw op draagkrachtige zandgrond, is een zesde nodig voor het grondwerk, een zesde voor de funderingen en een tweederde voor de vloer.

Modulair concept

Het praktijknetwerk ‘de kelder te boven’ richt zich naast vergelijkingen van bouwkosten op het ontwikkelen van een modulair concept, met robots en een RAV-vloer, dat constructief voordelig gebouwd kan worden.