Favoriet

Dierverzorging

Veehouderij Techniek zoekt melkveehouders met Lely T4C Inherd

Veehouderij Techniek is op zoek naar een viertal melkveehouders die, of in de testfase of na de lancering, een aantal of alle Lely T4C-apps in gebruik hebben genomen.

Veehouderij Techniek is op zoek naar een viertal melkveehouders die, of in de testfase of na de lancering, een aantal of alle Lely T4C-apps in gebruik hebben genomen. In het november-nummer van Veehouderij Techniek vragen we deze melkveehouders hun mening over, en ervaring met Lely’s compacte Yellow Revolution.

Lely presenteert zo af en toe een Yellow Revulution, dan gaat het vaak over een melkrobot of voerrobot. Onlangs kwam er een Yellow revolution voor de smartphone. Met de nodige bombarie gaf Lely bekendheid aan T4C Inherd; totaal 8 apps die Lely’s managementpakket T4C toegankelijk maken op de smartphone.

Aanmelden

Wie mee wil werken aan de totstandkoming aan een artikel met vier gebruikerservaringen, verzoeken we contact op te nemen met Wilbert Beerling: 06-50 24 38 57 of wbeerling@agrimedia.nl. Het kan hier gaan om ‘early-adapters’ maar ook om de testbedrijven zijn uitgenodigd voor deelname.

Lely T4C Inherd

T4C is Lely’s managementpakket voor robotmelkers waar de veehouder waarnemingen in verwerkt en informatie uithaalt. Met T4C Inherd gaat Lely een stap verder met onder andere de T4C Inherd-app ‘How To’ waarin werkinstructies te vinden zijn en app ‘Farm Notes’ waarin medewerkers met elkaar communiceren. Iedere gebruiker van T4C kan T4C Inherd gebruiken. Wil je ermee de stal in, dat is het uiteindelijk het idee, dan is het belangrijk dat je wifi in de stal hebt. Met alleen het downloaden van de apps, ben je er dus niet. De Lely-centra hebben een geschikte router in het pakket.

Een app is, ook voor Lely, natuurlijk een revolutie van compleet andere aard als een automatisch voersysteem of een bredere schudder. De onthulling van T4C Inherd was via internet live te volgen, via Twitter kon ook het online publiek Lely met vragen bestormen. Direct na de introductie waren de apps voor iedereen te downloaden. De eerste drie maanden zijn de apps gratis, daarna betaal je 0 tot 4 euro per app per maand.

Gerelateerde artikelen