Favoriet

Bedrijven

Dairy Campus gaat uitbreiden

Dairy Campus, het innovatie- en educatiecentrum voor de melkveehouderij en zuivel in Leeuwarden, gaat uitbreiden.

Er komen vier nieuwe melkveestallen bij om in totaal 550 koeien te huisvesten. Dat meldt Resource Wageningen UR. Binnenkort wordt de vergunning voor de bouw van vier nieuwe melkveestallen, een melkstal en een nieuw ontvangstgebouw met kantoren, leslokalen en praktijkruimtes aangevraagd. De melkveestallen komen verspreid op het 300 hectare grote bedrijf te liggen om in totaal 550 koeien te huisvesten. De stallen moeten volgend jaar zomer in gebruik worden genomen.

Onderzoeksfunctie

Elke melkveestal krijgt een eigen onderzoeksfunctie. Zo wordt een stal speciaal ingericht voor veevoedingsonderzoek en is de tweede stal bedoeld voor milieu- en welzijnsonderzoek, waar bijvoorbeeld de ammoniakemissies worden gemeten en het welzijn van verschillende vloeren wordt getest. De derde stal is voor koeien die in de afkalfperiode zitten en de vierde stal moet een flexibele ‘innovatiestal’ worden, waarbij de stalinrichting met behulp van schuivende panelen en uiteenlopende bodems precies kan worden ingericht op de vraag van bedrijfsleven en  onderzoekers. De nieuwe melkstal krijgt een 40 stands carrousel melksysteem en de bestaande stal wordt aangepast en vooral gebruikt voor praktijkleren en educatie. Om ervoor te zorgen dat de metingen op de bedrijven niet beïnvloed worden door de nabijheid van de andere stallen, liggen de stallen verspreid over de campus. De onderzoeksprojecten op Dairy Campus richten zich onder meer op veevoeding, milieu- en klimaatonderzoek, mestverwerking, beweiding, stalconcepten en sensortechnologie.