Favoriet

Mesttechniek

Nauwelijks invloed op effect van mestflatten

Het slepen, beluchten, wassen of eggen van mestflatten na weiden heeft nauwelijks effect op de grasopbrengst en grasopname voor de volgende snede. Dat is het resultaat van onderzoek op proefboerderij Zegveld in 2013. Verschillende machines voor het verspreiden van mestflatten werden getest.

Slepen, beluchten, wassen en eggen beïnvloeden effect van mestflatten nauwelijks. Het slepen, beluchten, wassen of eggen van mestflatten na weiden heeft nauwelijks effect op de grasopbrengst en grasopname voor de volgende snede. Dat is het resultaat van onderzoek op proefboerderij Zegveld in 2013.

Mestflatten die ontstaan bij beweiding hebben verliezen en een slechte benutting van mest tot gevolg. Slepen zorgt voor meer besmeurd oppervlak. In het onderzoek van Amazing Grazing zijn diverse machines voor verspreiden van mestflatten vergeleken, naast de weidesleep ook een weidewasser (met verschillende hoeveelheden water), een wiedeg, een weidebeluchter en een kammensleep.


Uit het onderzoek blijkt dat geen van deze systemen een positieve of negatieve bijdrage levert aan de grasopbrengst van de volgende snede. Ook in grasopname van de eerstvolgende snede werd geen verschil waargenomen. Bij de weidewasser, waarbij de mestflatten uiteen gespoeld worden met 40 kuub water per hectare, was het ‘waseffect’ beperkt. Wellicht is meer spoeldruk nodig, stellen de onderzoekers.

Wormen en insecten

Het Louis Bolk Instituut stelt naar aanleiding van het onderzoek ‘Bevorderen afbraak mestflatten’ dat de afbraak wordt beïnvloed door factoren in het rantsoen en in de weide door de aanwezigheid van wormen en in minder mate insecten. De mestflatten hebben juist een beschermende functie voor wormen, als isolatie tegen hoge temperaturen en droogte.

Amazing Grazing

Dit jaar wordt binnen innovatieproject Amazing Grazing verder gekeken naar mogelijk oorzaken van negatieve effecten van mestflatten op grasopname en naar de effecten van intensiever wassen.

Gerelateerde artikelen