Favoriet

Mesttechniek

Swaans komt met Patent Comfort rooster

Swaans Beton levert een nieuwe emissiearme roostervloer: de Patent Comfort Roostervloer G3.1. Onder voorwaarden is de vloer ook te gebruiken in stallen in Noord-Brabant en Limburg.

De Patent Roostervloer G3.1 is de opvolger van de Patent Comfort Roostervloer G3. Een vloer die volgens de fabrikant vooral goed past op de plaatsen waar veel mest terecht komt. Denk bijvoorbeeld aan de ruimte voor de melkrobots, de doorsteken en in wachtruimtes. Vanaf 1 juli is de nieuwe vloer ook in Noord-Brabant en Limburg te gebruiken. Tenminste als je aan een paar voorwaarden voldoet.

Sproeien

Zo moet de vloer met zijn emissiereducerende kleppensysteem, aan twee kanten bevochtigt worden met water uit een sproeileiding waarvan de spuitdoppen in de boxen en voerhekrand geplaatst zijn. De sproeileidingen moeten zijn aangesloten op een geijkte watermeter met registratiesysteem en er moet 10 liter per koe per dag vernevelt worden. Daarnaast moet de veehouder zijn stalvloer ieder uur schuiven.

Helling

De vloerelementen mogen tegen elkaar geplaatst worden, al adviseert Swaans  de elementen 4cm uit elkaar te leggen, zodat er meer afstort is. In de opening moet wel een emissie reductieklep gemonteerd worden. De vloeren moeten worden ingezaagd met een aflopend profiel of op een helling van 2 procent worden gelegd. Dat laatste is 7,50 euro per vierkante meter goedkoper.

4 ton aslast

De emissie factor van de Patent Comfort Roostervloer G3.1 bedraagt bij permanent opstallen 8.1 NH3 en bij beweiden 7.0 NH3. De elementen zijn 110 cm of 79,5 cm breed en  verkrijgbaar in lengtes tot en met maximaal 400 cm. De aslast bedraagt 4 ton.

Gerelateerde artikelen