Favoriet

Algemeen

Gegevens delen met FarmVisit van Lely

Lely heeft het aanbod managementtools voor mobiele apparaten uitgebreid met FarmVisit. De nieuwe tool helpt melkveehouders, zo meldt Lely, met het delen van hun key performance indicators met hun adviseurs.

Daarmee zouden melkveehouders en adviseurs hun expertise beter en sneller kunnen benutten. Met de nieuwe tool kunnen adviseurs de prestaties van melkveebedrijven op hun mobiele apparaten bekijken wanneer en waar dat nodig is. De verschillende grafieken tonen de huidige situatie ten opzichte van de resultaten van de vorige maand en het vorige jaar. Op basis van deze informatie worden trends over het specifieke melkveebedrijf zichtbaar. De adviseur kan notities aan de grafieken toevoegen en eenvoudig controleren of de situatie na het advies verbetert.

Nadat de adviseur de melkveehouder via e-mail heeft uitgenodigd, kan de melkveehouder zelf beslissen of hij de adviseur toegang wil geven. De adviseur kan na toestemming van de melkveehouder de key performance indicators van het bedrijf bekijken. Dankzij deze actuele informatie over bijvoorbeeld de melkproductie, de efficiëntie van het voer en de voortplanting, kan de melkveehouder zijn specifieke doelen voor zijn melkveebedrijf realiseren.

FarmVisit is de tiende Lely T4C InHerd-tool waarmee informatie over het beheer van het bedrijf inzichtelijk wordt gemaakt op mobiele apparaten.

Gerelateerde artikelen