Favoriet

Gewasverzorging

Nieuw demopakket met machines Evers Agro

Evers Agro komt in de nazomer met een demonstratie-pakket aan machines. Volgens het bedrijf wordt graslandverzorging vaak onderschat en dus wordt onder meer een graslandbeluchter aangeboden.

Naast de beluchter bevat het demopakket ook een graslandwoeler voor het doorbreken van diepere verdichtingen en de Evers Grass Profi. De machines in het pakket hebben allemaal een werkbreedte van drie meter.

Evers Agro is van mening dat melkveehouders veel efficiëntie kunnen winnen op hun graslandpercelen. Met de introductie van het demopakket hoopt het bedrijf veehouders te helpen met onder meer het voorkomen van holle plekken, onkruiddruk, natte plekken en verdichting.