Favoriet

Bedrijven

Veehouders investeren minder in zonne-energie

Op 10,9 procent van de Nederlandse melkveebedrijven zijn zonnepanelen aanwezig. Het percentage melkveehouders met investeringsplannen in zonnepanelen loopt de laatste jaren terug; dit jaar heeft 14,1 procent plannen om zonnepanelen op het bedrijf te plaatsen.

Dit blijkt uit de RundveeScanner 2014 van AgriDirect, de jaarlijkse telefonische inventarisatie onder Nederlandse melkveehouders. Bij 1 op de 10 Nederlandse melkveebedrijven liggen zonnepanelen op de daken. Het percentage investeringsplannen is, net zoals in 2013, gedaald. In 2012 lag het percentage investeerders in zonnepanelen op 20,5 procent, in 2013 wilde 18,7 procent van de melkveehouders zonnepanelen aanschaffen en dit jaar komt het percentage niet hoger dan 14,1 procent.

In vergelijking met de overige Nederlandse provincies, hebben de melkveehouders in Noord-Holland en Zeeland relatief gezien de meeste plannen om zonnepanelen aan te schaffen (18,6 procent). Volgens AgriDirect is het dat er relatief gezien in elke provincie minder wordt geïnvesteerd in zonnepanelen. De sterkste daling wordt dit jaar gesignaleerd in Utrecht, waar het percentage investeerders vorig jaar nog het hoogst was. 12,4 procent van de Utrechtse melkveehouders heeft plannen om zonnepanelen op het bedrijf te plaatsen.

Persbericht_Investeren in zonne-energie minder populair bij melkveehouders.2