Favoriet

Mesttechniek

Eurotier: Pellon Manure Master

Op Eurotier krijgt Pellon een zilveren medaille voor zijn mestschuif die het op de beurs presenteert voor andere Europese landen dan het thuisland Finland. De veiligheid wordt niet gewaarborgd via weerstandsmeting in de elektromotor, maar via een weegcel tussen de kabelbevestiging en bevestiging aan de muur of vloer.

Door gebruik van een weegcel is de Pellon Manure Master gevoeliger bij het tegenkomen van obstakels. Binnen 0,2 seconden reageert het system op pieklasten.

Toegespitst op diercategorie en koeverkeer

De Manure Master-kabelschuif kan gangen van maximaal 120 meter lang en 4 meter breed schoonhouden. Dankzij aansturing via een touch screen, zijn veel instellingen aan te passen. Zo kan de schuif in gedeelten van de gang waar meer koeverkeer is, bij de krachtvoerboxen of koeborstel bijvoorbeeld, bij een lagere last stoppen met schuiven, dan in de delen van de gang waar weinig koeverkeer is. Ook in gedeelten van de gang waar jongvee loopt kun je andere parameters ingeven.

Touch screen

Via de touchscreen is ook makkelijk in te geven op welke tijdstippen de schuif zijn werk doet. Inschakelen met een afstandsbediening kan ook. Pellon zegt dat ere en koppeling met een automatisch voersysteem mogelijk is dat zorgt dat de Manure Master niet schuift tijdens het voeren. Een draadloze verbinding emt de voermengwagen is tevens mogelijk, komt de voermengwagen de stal in, dan onderbreekt de schuif zijn werk gedurende een ingestelde tijd.

Pellon en SAC

Pellon bouwt zelf ook voerrobots. In Nederland worden die verkocht via SAC. SAC Nederland heeft echter gekozen de Manure Master niet in het pakket op te nemen, omdat de techniek niet tot de expertise van SAC behoort. Voor wie wel interesse heeft: SAC Nederland kan wel bemiddelen tussen geïnteresseerden en Pellon Duitsland.