Favoriet

Bedrijven

20 procent Belgische melkveehouders wil investeren

Van de Belgische melkveehouders wil 18,8 procent investeren in nieuwbouw of renovatie van de stallen. Daarnaast heeft 10,2 procent plannen om een trekker of verreiker aan te schaffen.

Van de Belgische melkveehouders wil 18,8 procent investeren in nieuwbouw of renovatie van de stallen. Daarnaast heeft 10,2 procent plannen om een trekker of verreiker aan te schaffen. Dat blijkt uit de RundveeScanner België 2014 van AgriDirect.

Uit de scanner, waar zo’n 1.700 melkveehouders met minimaal 50 koeien aan mee hebben gewerkt, blijkt dat 18,8 procent nieuwbouw- en/of renovatieplannen heeft. 12,5 procent wil investeren in een nieuwe ligboxen- of jongveestal op het bedrijf en 6,3 procent kiest voor renovatie van de huidige panden.

Trekker of verreiker

In totaal is 10,2 procent van de melkveehouders van plan om binnenkort een trekker of verreiker aan te schaffen. 4,3 procent kiest voor een nieuwe trekker, 2,4 procent geeft de voorkeur aan een tweedehands trekker en 3,5 procent wil een verreiker aanschaffen.

Zonnepanelen zijn de favoriet op Belgische melkveehouderijen als het gaat om alternatieve energie. Op 38,0 procent van de bedrijven zijn al zonnepanelen aanwezig. 5,3 procent van de melkveehouders wil investeren in deze alternatieve energiebron. 2,6 procent kiest voor een of een paar windmolens en 2,1 procent wil graag een biogasinstallatie op het bedrijf.

Gerelateerde artikelen