Favoriet

Bouw

Verduidelijking over aslast sleufsilowanden

Uit een brief die certificeringinstantie KIWA naar certificaathouders stuurde, blijkt dat fabrikanten van sleufsilowandelementen eenduidiger moeten worden in het berekenen van de maximale aslast die wordt opgegeven bij het sleufsilowandelement.

In deze brief vraagt KIWA de certificaathouders voor 1 augustus nieuwe tekeningen en berekeningen aan te leveren waarin de maximale aslast is berekend met een randafstand van 0 cm, een verkeersbelasting van een meter breed en een inkuilhoek van 28 graden. De fabrikanten moeten in de nieuwe berekeningen rekenen met de combinatie van de inkuilhoek van 28 graden en de aslast op 0 meter van de wanden, gezien deze situatie in de praktijk voorkomt.

Eenduidige informatie

De inkuilhoek verwijst naar de helling van de kuil vanaf de bovenkant van de wanden richting het midden van de silo. De verkeersbelasting van een meter breed wordt aangehouden omdat vaak shovels met dubbel lucht worden ingezet om het voer te verdichten.

Een randafstand van 0 cm betekent dat de silowanden de aslast verdragen als de shovel of trekker vast langs de elementen rijdt. Kortom, als sleufsilowandelementen straks voldoen aan de vernieuwde beoordelingsrichtlijn, zegt de opgegeven aslast bij iedere sleufsilowand hetzelfde.

Randafstand

Verschillende keerwandfabrikanten berekenden hun aslast op basis van een randafstand van een aantal decimeter, zo schrijft Bosch Beton in een persbericht. Dit resulteerde vanzelfsprekend in een hogere aslast, of die aan te houden randafstand altijd voldoende duidelijk benadrukt werd, wordt betwijfeld. Daaruit kwam de wens voor verduidelijkte informatievoorziening voort.

Aanpassing

In de brief schrijft KIWA dat het betreffende artikel in de beoordelingsrichtlijn voor agrarische betonproducten verduidelijking behoeft. Het college van deskundigen voor constructief beton, welke de beoordelingsrichtlijn opstelt, vult dat dus in met een aanpassing in de richtlijn en het her-certificeren van de tekeningen en berekeningen. Het betreft hier beoordelingsrichtlijn (BRL) 2812.