Favoriet

Mesttechniek

NIRS-meting in droge mest stap dichterbij

Eurofins Agro heeft een manier ontwikkeld waarmee de stikstof- en fosfaatgehalten van mest betrouwbaar via NIRS (Nabij-infrarood spectroscopie) te analyseren. Dat meldt het bedrijf op haar website.

Eurofins Agro heeft een manier ontwikkeld waarmee de stikstof- en fosfaatgehalten van mest betrouwbaar via NIRS (Nabij-infrarood spectroscopie) te analyseren. Dat meldt het bedrijf op haar website.

Het afgelopen jaar is geprobeerd een betrouwbare mestmeting op te zetten via NIRS. Tot nu toe was dat nog niet gelukt. Eurofins Agro heeft naar eigen zeggen het aantal monsters dat op twee manieren is onderzocht dusdanig ver opgevoerd, dat de ijklijn nu wél is gevonden.  In totaal zijn ruim 50.000 monsters zowel met NIRS als op de klassieke manier geanalyseerd.

Een goede ijklijn is, zo meldt Eurofins Agro, een belangrijke stap op weg naar toepassing van de techniek in de praktijk. De methode moet nu worden erkend door de overheid. Zodra dat is gelukt, kan de prijs van de mestanalyse omlaag én de analysesnelheid omhoog. Eurofins Agro werkt eraan om dit in het eerste kwartaal van 2016 gereed te hebben. (Foto: Eurofins Agro)

Gerelateerde artikelen