Favoriet

Mesttechniek

NVWA inspecteert gebruikte co-materialen covergisters

Bij inspecties bij covergisters legt de NVWA de komende maanden de nadruk op de beoordeling van gebruikte co-materialen. Dat meldt de NVWA. Volgens de meststoffenwet moeten bedrijven met een covergister een inzichtelijke administratie hebben.

De aard en de samenstelling van geaccepteerde en gebruikte co-materialen moeten aan de wet voldoen en dat moet door bedrijven kunnen worden aangetoond.  Dat geldt volgens de NVWA voor de mineralenverantwoording (fosfaat en stikstof) en voor de toetsing op toelaatbaarheid. Analyses mogen niet meer dan 1 jaar oud zijn, want die worden niet geaccepteerd.

Een overtreding van de meststoffenwet op dit punt kan verstrekkende gevolgen hebben voor de verantwoordingsplicht, de gebruiksnormen en ook voor de SDE subsidie.

Gerelateerde artikelen