Favoriet

Bedrijven

Broeikasgasuitstoot meten met rekentool

In opdracht van Duurzame Zuivelketen wordt er een rekenmodule ontwikkeld waarmee veehouders hun broeikasgasuitstoot in kaart kunnen brengen. De tool moet eind 2017 klaar voor gebruik zijn.

Hoeveel broeikasgassen produceert een melkveebedrijf? Is dat van belang om te weten? Er is tot op heden geen regelgeving voor de zogeheten ‘carbon footprint’ ofwel ecologische voetafdruk. De tool die wordt ontwikkeld is bedoeld om te meten wat energiebesparende maatregelen voor effect hebben op de broeikasgasuitstoot.

Speerpunt

De rekenmodule maakt waar mogelijk gebruik van de Centrale Database Kring­loopwijzer. De carbon footprint verlagen is één van de twee speerpunten op de globale zuivelagenda.

Gerelateerde artikelen