Favoriet

Melktechniek

MDV 11 beschikbaar

Certificaatbeheerder SMK heeft de maatlat duurzame veehouderij 11 gepubliceerd. Om bij de investering in een melkveestal voor fiscale voordelen in aanmerking te komen, moet een bepaald aantal punten op de maatlat behaald worden.

Voor melkveestallen is er nauwelijks iets veranderd in de nieuwe MDV ten opzichte van de MDV 10. De elfde versie is geldig in 2017. De enige verandering van betekenis is dat voorkoelers voor melk voortaan van een meetrapport voorzien moeten zijn. De eis is onder meer dat de uitgaande melk maximaal vijf graden warmer mag zijn dan het uitgaande water.

Meetprotocol

Het protocol volgens welke de voorkoeler doorgemeten moet worden is bijgevoegd als bijlage 5 bij de MDV. Eisen bij het meten zijn onder meer dat de melkpomp op maximaal vermogen draait en dat er op iedere liter melk minimaal anderhalve liter water is. De druk en de temperatuur van het water uit de leiding moeten constant zijn en per melkbeurt moet er minimaal 10 keer een meting worden gedaan. De meting kan plaatsvinden op het melkveebedrijf, maar ook vooraf in een testopstelling.