Favoriet

Dierverzorging

Oormerk en oorsensor bieden mogelijkheden

Oorsensoren leveren belangrijke data over de koe en geven een melding zodra de gezondheid van de koe verslechtert. Deze technische ontwikkeling is mooi, maar er is nog één probleem.

In Nederland mag je maar twee ingrepen per koe uitvoeren. Een sensor bij de oormerken prikken kan dus niet. Meerdere fabrikanten komen daarvoor met een oplossing.

In 2012 verdiepte Veehouderij Techniek zich in de mogelijkheden die elektronische oormerken ooit zouden kunnen bieden. De conclusie was dat het ideaalbeeld volledige integratie van I&R en sensortechniek zou zijn. Aan elke koe zou nog één managementnummer hangen, waardoor datakoppelingen niet meer nodig zouden zijn.

Oplossingen

Anno 2017 zijn er een aantal oplossingen. Agis Automatisering heeft de SensOor die je aan het elektronische oormerk klikt. Mocht de koe dood gaan of verhandeld worden dan kun je de sensor loshalen en hergebruiken. Smartbow gaat met de Eartag Life nog een stapje verder. Bij deze eartag zit de sensor geïntegreerd in het oormerk. Door het kleine formaat kun je hem op de eerste dag na de geboorte al aanbrengen bij het kalf. Daarna verzamelt de sensor de gehele levensduur van de koe data.

[meerinvakbladpromo tekst=”Wat een oorsensor kan, hoe het werkt en wat een oorsensor meet en detecteert is te lezen in het januarinummer van vakblad Veehouderij Techniek.”]

Gerelateerde artikelen