Favoriet

Stallenbouw

Nederland akkoord met Vera-protocol

Als langer kennen we het zogenoemde Vera-protocol, een internationale richtlijn voor onder meer het meten en vaststellen van stalemissies. Nederland, Denemarken en Duitsland hebben onlangs hun akkoord gegeven.

In Nederland gelden op nationaal niveau bepaalde meetprotocollen voor het bepalen van onder meer ammoniakemissies uit stallen. De metingen volgens dit protocol en de resultaten hebben over de grenzen echter geen betekenis, althans niet op gebied van regelgeving.

Onduidelijk

Veehouderij Techniek hoorde de laatste jaren weleens van buitenlandse bedrijven dat door hen ontwikkelde technieken voor het reduceren van emissies (onder meer het aanzuren van mest in de opslag), in Nederland niet op de lijst met toegestane emissiearme huisvestingssystemen kwam desondanks dat de systemen een Vera-certificering hadden.

Akkoord

Op 22 maart jongstleden publiceerde Vera echter een persbericht waarin het meldt dat de ministeries van de drie landen die lid zijn, Nederland, Duitsland en Denemarken, de GVG of wel de algemene Vera-richtlijnen hebben goedgekeurd. Of dat betekent dat er op korte of lange termijn meer goedgekeurde emissiearme huisvestingssystemen beschikbaar komen, is uit de verstrekte informatie niet op te maken. Veehouderij Techniek komt er nog op terug.

Gerelateerde artikelen