Favoriet

Bedrijfsnieuws

Mammut en Aeres Hogeschool Dronten onderzoeken mengproces

Om het veevoedingsonderwijs en toegepast veevoedingsonderzoek naar een hoger niveau te tillen, gaan machinefabrikant Mammut Nederland en Aeres Hogeschool Dronten samenwerken. Doel is om binnen twee jaar het mengproces te optimaliseren.

Om het veevoedingsonderwijs en toegepast veevoedingsonderzoek naar een hoger niveau te tillen, gaan machinefabrikant Mammut Nederland en Aeres Hogeschool Dronten samenwerken. Doel is om binnen twee jaar het mengproces te optimaliseren.

Volgens Mammut en Aeres blijken zaken als laadvolgorde van producten en mengtijd nogal eens onderbelicht. Stel er komt een nieuw bijproduct in het rantsoen, vanwege lagere kosten. Wanneer voeg je deze dan toe in de mengwagen? Of maakt dit niet uit? Dit zijn een aantal praktijkvragen die Mammut en Aeres de komende 2 jaar gaan onderzoeken.

“We zien in de praktijk dat onze studenten al goed zijn in het berekenen van rantsoenen. Nu willen we de studenten ook zelf laten ontdekken wat deze rantsoenen in de praktijk doen. Daarom gaan we met partijen uit de mengvoerindustrie en Aeres Farms ook rantsoenen samenstellen, mengen en voeren. Dit kunnen rantsoenen zijn met verschillende doelstellingen. Hoog BEX (bedrijfsspecifieke excretie) voordeel, lage voerkosten, volledig gemengd rantsoen of juist niet, effect van structuur- of watertoevoeging op voerselectie, enzovoort” zegt Jan Bloemert, bedrijfsleider Melkvee van Aeres Farms.

“Met deze nieuwe opzet kunnen studenten ervaring opdoen met voeropnames van koeien en de bijbehorende melkgift en samenstelling”, benadrukt Bonne Wiersma van Mammut Nederland. Tevens kan op Aeres Farms de vreet- en herkauwactiviteit nauwkeurig worden bepaald en vervolgens in relatie worden gebracht met het laad- en mengproces.