Favoriet

Dierverzorging

Eurotier 2018: zilveren medailles voor automatische detectie klauwproblemen

Op Eurotier 2018 in november in Hannover zullen 16 zilveren medailles worden uitgereikt voor technische innovaties voor de melkveehouderij. Twee ervan gaan naar systemen voor automatische detectie van klauwproblemen. Eén van deze twee medailles is voor MS Schippers.

MS Schippers heeft een systeem ontwikkeld om geautomatiseerd de gesteldheid van de klauwen van iedere individuele koe te monitoren en te analyseren. De Duitse onderneming dsp-Agrosoft GmbH introduceert op Eurotier een systeem dat met een 3D-camera per koe de locomotie en ook de BCS scoort.

MS Corrundum

Bij het systeem van MS Schippers, de Corundum, worden de koeien via een selectiepoort in de terugloopgang gesepareerd. De koe dient vervolgens in de MS Hoofscan-box te stappen. De bodembak is gevuld met water. Als de koe erin staat worden de hoeven met ultrasone technologie gelezen. Onderwijl wordt de koe ook gewogen in de box.

Koeien die na aanleiding van de scan en de analyse mogelijk klauwproblemen blijken te hebben, kunnen na de volgende melking weer automatisch gesepareerd worden naar een ruimte met klauwbehandelbox, zodat vrijwel meteen de nodige actie kan worden ondernomen. De verzamelde data van de koe kunnen worden doorgestuurd naar de smartphone of tablet van degene die klauwverzorging uitvoert. Deze kan behalve het lichaamsgewicht en de uitslag van de data-analyse ook de door het systeem gemaakte foto’s ontvangen.

Kreupelheiddetectie met 3D-camera

Het bedrijf dsp-Agrosoft ontving ook een zilveren medaille voor een systeem dat geautomatiseerd de locomotie van iedere koe vastlegt met een 3D-camera. Naast de locomotie, scoort dit systeem ook de body condition score. De koe neemt niets waar van de opnames, dus wordt niet in haar dagelijkse ritme gestoord.

De koe wordt ‘gelezen’ in een loopgang met dierherkenning. Data kunnen uitgewisseld worden met managementprogramma’s volgens dsp-Agrosoft.

Gerelateerde artikelen