Favoriet

Dierverzorging

‘Duitse overheid moet droge fractie in boxen erkennen’

Dikke fractie in de ligboxen leidt bij koeien niet tot een slechtere uiergezondheid. Dat schrijft het Duitse vakblad Top Agrar op basis van een onderzoekje onder een aantal Duitse melkveehouders.

Veehouders die dikke fractie in de ligboxen strooien hebben minder opslagcapaciteit in de mestkelders nodig, belasten het milieu niet en tegelijkertijd hebben ze een prima, diervriendelijk strooisel. Maar het verhaal heeft ook een keerzijde. Zo is onbekend of het strooisel kwalijke gevolgen heeft voor de dier- en uiergezondheid. Bovendien ontbreekt in Duitsland een heldere wettelijke basis voor het gebruik van mest als boxstrooisel. Het federale ministerie van Landbouw wil op dit vlak geen positie innemen. Iedereen met vragen wordt doorverwezen naar de deelstaten.

Om wat meer duidelijkheid te krijgen over de effecten van de dikke fractie als boxstrooisel vroeg TopAgrar 40 gemeentelijke veterinaire diensten verspreid over Duitsland naar hun ervaringen. Maar de respons was uitermate gering. Top Agrar stelt vast dat er op de veterinaire regiokantoren nog veel onwetendheid is over dit onderwerp.

Vaker en langer liggen

Vervolgens heeft het vakblad zelf een klein onderzoekje opgezet onder twaalf melkveebedrijven verspreid over Duitsland die tussen 2007 en 2016 zijn overgestapt op dikke fractie in de ligboxen. Ter vergelijking heeft Top Agrar ook nog acht bedrijven bekeken die hun met rubber beklede ligboxen instrooien met stro. Bij negen van de twaalf overstappers liggen de koeien langer en vaker dan voorheen en op zes bedrijven is het aantal klauwaandoeningen afgenomen. Wel heeft één melkveebedrijf meer last van tussenklauwontstekingen.

Ook heeft het vakblad naar de celgetallen van de bedrijven gekeken. Opvallend daarbij was dat verschillen tussen de bedrijven groot zijn (van 140.000 tot 340.000). Het gemiddelde celgetal van de bedrijven die dikke fractie in de boxen strooien ligt met 232.000 echter zo’n 23.000 lager dan van de bedrijven met rubber matten en stro. Uit de data blijkt verder dat uier- en stofwisselingsproblemen na de overstap duidelijk zijn verminderd. Daarentegen zijn de problemen met vruchtbaarheid en problemen aan het bewegingsapparaat wat toegenomen.

Op basis van de studie vindt Top Agrar dat het bondsministerie het gebruik van dikke fractie in de boxen onomwonden moet toestaan. (Uit: Veehouderij Techniek juli 2018)

Gerelateerde artikelen