Favoriet

Mesttechniek

Nog twee jaar met de sleepvoet, maar wel anders

Minister Carola Schouten laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat tot en met 2020 de sleepvoetbemester is toegestaan. Daarvoor moet de boer bij controle wel kunnen aantonen dat de mest met water is verdund.

Minister Carola Schouten laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat tot en met 2020 de sleepvoetbemester is toegestaan. Daarvoor moet de boer bij controle wel kunnen aantonen dat de mest met water is verdund.

Eerder meldde Schouten dat de sleepvoetbemester per 1 januari 2019 verboden is. Inmiddels zijn er twee alternatieven: de methode waarbij met een pulse-trackbemester de drijfmest in kuiltjes van maximaal 5 cm breed in de grond wordt gebracht en de methode waarbij met water verdunde drijfmest met de sleepvoetbemester in strookjes van maximaal 5 cm breed tussen het gras op de grond wordt gelegd.

Op het oog

Het resultaat van de aanwending met de pulse-trackbemester kan op het oog worden gecontroleerd: als de mest netjes in de kuiltjes ligt en niet over de rand komt, is er sprake van emissiearm aanwenden.

Technische borging

Het aanwenden van met water verdunde drijfmest met de sleepvoetbemester vereist technische borging. Om te kunnen controleren of er (voldoende) water voor verdunning is gebruikt, is op de machine aanwezige digitale apparatuur nodig die de waterverdunning monitort. Schouten: “De technische borging van het alternatief waarbij met water verdunde drijfmest wordt aangewend met een sleepvoetbemester is echter voor die tijd niet gereed. Vooruitlopend daarop zal ik daarom regelen dat gedurende 2019 en 2020 door de boer bij controle aannemelijk moeten kunnen worden gemaakt dat hij bij de aanwending van de drijfmest deze met water in de verhouding van één deel water en twee delen mest heeft verdund.”

Gerelateerde artikelen