Favoriet

Gewasverzorging

Grasland woelen kost soms geld

Woelen van grasland op zavel heeft zo goed als alleen maar positieve effecten. Maar woelen van grasland op zware klei is niet verstandig. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Livestock Research.

Bodemverdichting in de laag van 0 tot 30 cm kan tot een lagere graslandopbrengst leiden door de negatieve effecten die de verdichting op de beworteling heeft. Natuurlijk kun je het grasland omploegen en opnieuw inzaaien. Maar woelen is minder ingrijpend. De onderzoekers bekeken het effect van woelen op zavel en zware klei op onder meer de bodemstructuur, de worteldichtheid, wormgangen en grasopbrengst.

Uit de resultaten blijkt dat woelen van de verdichte zavelgrond over de hele proefperiode een duidelijke verbetering gaf van de bodemstructuur, de beworteling en wormactiviteit. Op het minder verdichte perceel zware kleigrond waren de effecten kleiner en korter van duur. De verbeteringen in bodemstructuur, beworteling en waterdrainage leidden niet tot een hogere grasopbrengst en stikstofopname door het hele groeiseizoen heen. Op zavelgrond was de grasopbrengst door woelen wel hoger in de eerste snede van alle drie groeiseizoenen, maar niet in de volgende. Over de hele proefperiode was de grasopbrengst 4 procent hoger.

Minder opbrengst

Op zware kleigrond was de grasopbrengst alleen hoger in de eerste snede van het eerste groeiseizoen. In de sneden daarna was de grasopbrengst lager. Over de hele proefperiode was de opbrengst zelfs 6 procent lager. Op de zavelgrond was de stikstof-opname in de eerste snede van alle drie groeiseizoenen 13 tot 23 procent hoger door woelen. Op de zware kleigrond was de stikstofopname alleen in de eerste snede na woelen hoger en daarna lager. Over de hele proefperiode was de stikstofopname 4 procent lager.

Vreemd genoeg gaf het woelen volgens de onderzoekers op beide bodemtypen aan het einde van de proefperiode een lagere bodemvruchtbaarheid, gemeten aan de gehalten organische stof, koolstof en stikstof in de bouwvoor. En daar blijft het niet bij. Woelen gaf een kleine verslechtering van de graszodekwaliteit, door een licht lagere zodebedekking. De zware kleigrond bleek in staat om de aanwezige verdichting op natuurlijke wijze op te heffen. Woelen had een averechts effect. Zet je alles tegen elkaar af, dan blijkt woelen alleen financieel interessant op de zavelgrond. Op zware klei kost het geld.

Gerelateerde artikelen