Favoriet

Voederwinning

Nieuwe regels snijmais in infographic

Cumela Nederland heeft de nieuwe teeltregels voor snijmais op zand- en lössgrond in een infographic weergegeven.

Aanleiding voor de infographic is volgens Cumela het feit dat er tijdens AgroTechniek Holland vorig jaar ongeveer 40 procent van de maistelers nog geen idee had hoe ze zouden voldoen aan de verplichting om op tijd een vanggewas te zaaien.

Vanaf 2019 moet er bij de teelt van snijmais op zand en lössgrond uiterlijk 1 oktober een vanggewas zijn gezaaid. Voor de teelt van korrelmais, CCM, MKS, of mais uit biologische teelt geldt dat uiterlijk 31 oktober een vanggewas gezaaid moet zijn.

De infographic is hier te downloaden.

Gerelateerde artikelen