Favoriet

Verzorging

Hoornvliegen bestrijden met vliegenzuiger

Hoornvliegen zuigen bloed en melk uit de melkkoeien. Bestrijding van de hoornvliegen vraagt voortdurend aandacht. De CowVac-vliegenzuiger kan daarbij zinvol zijn, meldt Hoard’s Dairyman.

Melkveehouders in de Verenigde Staten lijden veel schade door hoornvliegen. Maar hoe groot de financiële schade exact is, is onbekend. Het meest recente onderzoek stamt uit 1991. Toen bedroeg de strop tussen 700 en 876 miljoen dollar (620 tot 775 miljoen euro). Hoard’s Dairyman vermoedt dat de schade inmiddels is opgelopen tot 1,5 tot 1,6 miljard dollar (1,3 en 1,4 miljard euro per jaar).

Verlies aan melkproductie

De grootste schade ontstaat door verlies aan melkproductie. De vliegen zorgen voor irritatie en onrust, waardoor koeien minder 
vreten. Daarnaast kunnen de vliegen ziekten verspreiden als mastitis, Staphylococcus aureus en salmonella.

Het gebruik van insecticiden is in de VS sinds jaar en dag de methode om vliegen in de stal te bestrijden. Maar biologische veehouders mogen deze middelen niet gebruiken en verder zijn niet alle middelen in alle staten toegestaan. Maar misschien wel het belangrijkste: vliegen raken in toenemende mate resitent tegen deze insecticiden.

Ontwikkeling hoornvlieg

Enkele minuten nadat een koe heeft gemest, heeft een vrouwelijke vlieg al 20 tot 32 eitjes gelegd aan de rand van een mestflat. Tien tot twintig dagen later (vooral afhankelijk van de temperatuur) hebben zich dan alweer volwassen hoornvliegen ontwikkeld. Eén en ander betekent dat zich in een seizoen meerdere generaties kunnen ontwikkelen. In de winterperiode overleeft de hoornvlieg als pop. Volwassen dieren zijn 3 tot 5 mm lang. De kleine vliegen scholen samen op de schoft, rug en flanken van de koe. Wordt het warmer op de dag dan dalen de hoornvliegen af naar de buik, poten en de uier van de koe.

Blaas-zuiginstallatie

Behalve insecticiden is het bij de bestrijding zaak om mest in de stal snel af te voeren. Verder attendeert het blad de lezer op de CowVac. Dat is een soort grote blaas-zuiginstallatie die de veehouder bijvoorbeeld bij de ingang van de melkstal opstelt. De CowVac zuigt en blaast de vliegen van de koe die vervolgens in een grote zak worden verzameld. Nadat de koeien een keer of drie door de CowVac zijn geweest, zijn ze eraan gewend. (Hoard’s Dairyman)