Favoriet

Mesttechniek

Toch geen ammoniakreductie bij mixen met lucht

Mest mengen met lucht leidt toch niet tot een ammoniakreductie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Wageningen Lifestock Research. In eerder onderzoek werd met mestbeluchtingstechniek wél een ammoniakreductie gevonden.

In 2014 onderzocht Wageningen Livestock Research in een verkennende studie het Aeromix-systeem, een techniek waarbij er met regelmaat lucht door de mest wordt geblazen. De veronderstelling was dat daardoor de ammoniakemissie zou dalen. En dat was ook de, toch wel verrassende, uitkomst van het onderzoek op Dairy Campus: een reductie van de ammoniakemissie met circa 50 procent ten opzichte van een ongemixte referentie.

Wel vroegen de onderzoekers zich meteen hardop af of het mogelijk zou zijn om de resultaten van dit onderzoek te herhalen. Een verklaring voor het effect hadden ze namelijk niet en op basis van bestaande literatuur konden zij ook geen eenduidig effect van het mengen met lucht op ammoniakreductie vinden. Daarom keken de onderzoekers nog eens naar het mest mengen met lucht.

Tweede onderzoek

In het tweede onderzoek werd behalve het Aeromix-systeem van Vogelsang ook het Smart Slurry Aeration System (SSAS) van DSD stalinrichting bekeken. In het nieuwe onderzoek werden vier experimenten uitgevoerd in vier mechanisch geventileerde afdelingen van vijftien koeien op een roostervloer met daaronder een mestput. De mixfrequentie, de mixduur en de mixmethode werden gevarieerd en vergeleken. In slechts één experiment werd 40 procent ammoniakreductie gemeten ten opzichte van de referentieafdeling en tot 20 procent ten opzichte van de nulperiode. In een ander experiment nam de ammoniakemissie toe. Bij de andere experimenten werd geen effect gevonden.

Dat het eerste onderzoek in 2014 wel duidde op een ammoniakreductie is volgens de onderzoekers ‘waarschijnlijk het resultaat van een toevalstreffer gecombineerd met een afdelingseffect’. De conclusie luidt nu dat het regelmatig mixen van mest niet leidt tot een reductie van de ammoniak-emissie in melkveestallen met mestkelders onder roostervloeren. Onderzoekers van de universiteit van Cairo en Bonn vonden daarentegen in een laboratorium wel een reductie van de ammoniak-emissie tot 70 procent door de mest te beluchten. Daarbij moesten ze de pH van de mest wel neutraal houden. En er ontstond 130 procent meer lachgas in vergelijking met niet beluchten.

Gerelateerde artikelen