Favoriet

Mesttechniek

Derogatie: sleepvoet alleen bij maximum buitentemperatuur van 20 graden

Tijdens het Nitraatcomité hebben de Europese lidstaten ingestemd met de verlenging van de Nederlandse derogatie. Dat meldt minister Carola Schouten. Er zijn door de Europese Commissie wel aanvullende eisen gesteld.

Tijdens het Nitraatcomité hebben de Europese lidstaten ingestemd met de verlenging van de Nederlandse derogatie. Dat meldt minister Carola Schouten. Er zijn door de Europese Commissie wel aanvullende eisen gesteld.

Om te voorkomen dat het uitrijden van meer dierlijke mest ook tot hogere ammoniakemissies zal leiden komt de Europese Commissie met aanvullende regels waar derogatiebedrijven aan moeten voldoen.

Zo mogen boeren de sleepvoetbemester op klei- en veengrond alleen gebruiken bij een maximum buitentemperatuur van 20 graden Celsius. Ook zullen zij vanaf 2021 moeten kiezen tussen deelnemen aan de vrijstellingsregeling voor ‘bovengronds aanwenden van runderdrijfmest’ of derogatie. Het bovengronds aanwenden van runderdrijfmest kan leiden tot meer ammoniakemissie. Daar is een vrijstellingsregeling voor mits boeren aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals minimaal 85 procent grasland.