Favoriet

Dierverzorging

Robot voor subcutane injectie

Het Amerikaanse bedrijf Pharm Robotics wil robotarm bouwen die in een selectiestraat achter de melkstal koeien volautomatisch gaat spuiten om het toedienen van vaccinaties of hormonen volledig te automatiseren.

Het Amerikaanse bedrijf Pharm Robotics wil robotarm bouwen die in een selectiestraat achter de melkstal koeien volautomatisch subcutaan gaat spuiten om het toedienen van vaccinaties of hormonen volledig te automatiseren.

De koeien zullen na het melken gesepareerd worden. Eenmaal in de behandelstraat wordt de koe ook zijwaarts geblokkeerd met zachte blokken die de box inschuiven en haar fixeren. Haar positie wordt bepaald en een injectiewerktuig aan een reguliere robotarm injecteert haar.

Trainingsmodule voor koe

Voor het opstarten van de robotarm is voor de koeien een trainingsmodule ontwikkeld waarin de robot een rubberblok op de nek van de koe zet. Pas als ze daaraan is gewend, zal ze door de robotarm gespoten worden. Voor het vinden van de juiste plek voor de injectie zijn algoritmes ontwikkeld. Voor de injectiemiddelen is een gekoeld opslag- en toedieningssysteem ontwikkeld.

Tweeënhalve ton

Voor de ontwikkeling en de bouw van de robot wordt via crowd funding budget verzameld. Er zijn 41 voorlopige verkoopovereenkomsten voor de Sure Shot getekend en binnen enkele maanden denkt het bedrijf een prototype te bouwen die zal worden getest op het melkveebedrijf van Marinus DIjkstra. Dijkstra is tevens de CEO van Pharm Robotics. De robot zal voor ongeveer 300.000 dollar in de markt worden gezet, tweeënhalve ton in euro’s. De robot wordt gekoppeld aan de managementsoftware.

Voor de ontwikkeling wordt samengewerkt met Siemens, SDS dat datamanagementsystemen aan 60 procent van de melkveehouders in de VS zou leveren en er is een strategisch partnerschap met zuivelcoöperatie Dairy Farmers of America.

Bron afbeeldingen: Pharm Robotics