Favoriet

Bedrijven

‘Verbetering mogelijk in data delen door melkveehouders’

Er is veel verbetering mogelijk in data delen door melkveehouders. Dat meldt JoinData op basis van een enquête onder 600 melkveehouders.

Er is veel verbetering mogelijk in data delen door melkveehouders. Dat meldt JoinData op basis van een enquête onder 600 melkveehouders.

Van de 600 ondervraagden geeft 40 procent aan niet te weten aan welke partijen er in de loop van de jaren een machtiging is gegeven voor het gebruik van hun data. Ook is vaak niet bekend voor welk doel de data worden gebruikt en of het delen veilig plaatsvindt. Volgens JoinData heeft dat ertoe geleid dat maar 1 op de 3 melkveehouders vertrouwen heeft in het vertrouwelijk omgaan met data.

Het belang van data delen neemt toe, zo meldt JoinData. Uit het onderzoek blijkt dat 30 procent van de veehouders meer uit de data wil halen. De voordelen zitten volgens die groep vooral in nuttige inzichten die data bieden als het gaat om diergezondheid, voerefficiëntie, melkkwaliteit en financieel inzicht. Daarnaast blijken de korte lijntjes met de adviseur en de mogelijkheden tot bedrijfsvergelijking belangrijke pijlers.