Favoriet

Bedrijven

1 op de 10 melkveehouders wil investeren in zonnepanelen

Van de Nederlandse melkveehouders wil tien procent op korte termijn investeren in zonnepanelen. Dat blijkt uit jaarlijkse onderzoek van AgriDirect in het voorjaar onder ruim 5.000 Nederlandse melkveehouders.

Meer dan 25 procent van de investeringsbereide melkveehouders is van plan om in de tweede helft van 2021 zonnepanelen aan te schaffen. Iets meer dan 23 procent zegt dit in 2022 van plan te zijn. 2,4 procent geeft aan dit jaar al een contract te hebben ondertekend.

Alternatieve energie

In hetzelfde onderzoek is gevraagd of melkveehouders momenteel al gebruik maken van verschillende vormen van alternatieve energie op hun bedrijf. Het blijkt dat bijna 4 op de 10 melkveehouders op dit moment al gebruik maakt van zonnepanelen als alternatieve energiewinning.

Op verre afstand volgt het gebruik van windmolens. Zo’n 3 drie van de melkveehouders geeft aan gebruik te maken van windmolens bij het opwekken van alternatieve energie. De percentages liggen niet ver uit elkaar in vergelijking met andere sectoren zoals de akkerbouw (2,9 procent). Andere vormen van alternatieve energie zoals aardwarmte en biogas lijken met een percentage van minder dan 1 procent nog niet in opkomst.

Gerelateerde artikelen