Favoriet

Dierverzorging

Multifunctioneel oormerk vertelt alles over vee

De uitvinder Darren Wolchyn heeft voor veehouders in Australië een oormerk ontwikkeld op zonne-energie.

Het Bluebell-oormerk vertelt de veehouder meer dan alleen waar zijn vee uithangt. Uit de data kan hij onder meer ook afleiden of een dier wordt aangevallen of moet afkalven. Voor dat doel zijn de oormerken uitgerust met gps, een versnellingsmeter en een temperatuursensor. Een cloud-based analyseplatform van Microsoft interpreteert de data.

De gegevens worden via Lorawan-gateways geüpload naar het internet, zodat de veehouder ze vanuit huis kan inzien. Voor heel grote bedrijven test Smart Paddock, het bedrijf van Wolchyn, gateways die onder een drone hangen. Op die manier zou een gebied van honderdduizenden hectare kunnen worden bestreken. Het oormerk kost omgerekend 25 euro, plus een maandelijkse abonnementsprijs van 65 cent.

Gerelateerde artikelen