Favoriet

Algemeen

Melken voor Morgen: De toekomst van de melkveehouderij

Melken voor Morgen is een nieuw kennisevenement over de toekomst van de melkveehouderij. Tijdens Melken voor Morgen spreken vier visionairs over thema’s die in de toekomstige melkveehouderij nog belangrijker zijn.

René Jochems van Groeibalans gaat vertellen over goede drijfmest en een goede bodem. Henk Hoogeveen van de Wageningen Universiteit gaat in op de moeilijkheden rondom detectie van mastitis en de inzet van sensortechniek.

Technisch adviseur Gert-Jan Monteny vertelt over het verminderen van broeikasgasemissie en ammoniakemissie. Tot slot spreekt Henry van Ittersum van Euro Koe IDEE over het beter benutten van zelf geteeld eiwit.

Ben je er bij op donderdag 14 oktober? Meld je hier aan. Melken voor Morgen is een evenement van vakbladen Veehouderij Techniek, Elite, Veearts, V-focus en Veehouder en Veearts.

Gerelateerde artikelen