Favoriet

Mesttechniek

Lely Sphere op lijst Regeling ammoniak en veehouderij

Het Sphere stalsysteem van Lely staat per 1 oktober op de RAV-lijst (Regeling Ammoniak Veehouderij). De voorlopige emissiefactor voor Sphere is 3,6 kg NH3 per dierplaats per jaar. Dat betekent volgens Lely meer dan 70 procent reductie in emissies ten opzichte van een stal met een traditionele roostervloer.

Om het systeem te laten werken, worden rvs-seperatiestrips met gaten in de sleuven van een roostervloer gemonteerd. Door die gaten stroomt de urine snel en zonder in contact te komen met de vaste mest in de gierkelder onder de vloer. Zo ontstaat er minder ammoniak in de stal. Onder de vloer zuigt Lely’s Sphere de lucht en dus de uit de urine vrijgekomen gassen, waaronder ammoniak, uit de kelder en deels van de vloer. De afgezogen lucht gaat naar de N-Capture. Een naam die Lely heeft gegeven aan een apparaat dat min of meer hetzelfde doet als een luchtwasser. Het bindt stikstof uit de afgezogen lucht uit de mestput aan een vloeistof. De urine die in de kelder achterblijft is rijk aan kali. Tegelijkertijd zuigt de Collector mestrobot de vaste mest van de vloer en in de opvang. Deze faeces bevat veel fosfaat en organische stof. Veehouders zouden zo zelf kunnen kiezen welke mest nodig is om de bodem en de gewassen optimaal te bemesten.

+

De emissies van stalsystemen worden gepubliceerd via de RAV-lijst. Deze wordt vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De lijst bevat voor alle diercategorieën van de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV) de factoren voor de emissies vanuit het dierenverblijf.

Gerelateerde artikelen