Favoriet

Dierverzorging

Koeborstels belangrijk voor vaarzen

Borstels zijn belangrijk voor melkvaarzen, zo blijkt uit onderzoek van het Canadese UBC Dairy Education and Research Centre. De onderzoekers concludeerden dat de vaarzen baat hebben bij borstels met zowel harde als zachte haren.

Borstels zijn belangrijk voor melkvaarzen, zo blijkt uit onderzoek van het Canadese UBC Dairy Education and Research Centre. De onderzoekers concludeerden dat de vaarzen baat hebben bij borstels met zowel harde als zachte haren.

De vaarzen gebruikten de koeborstel in de stal het meest zodra ze ermee kennis maakten. Ze gebruikten de borstel dan zo’n 46 minuten per dag. Daarna nam het gebruik ervan iets af, om vervolgens weer op een relatief constant niveau te blijven, zo merkten de onderzoekers van de Universiteit van Brits-Columbia, een provincie in Canada. De vaarzen gebruikten de borstels 60 procent van de tijd voor verzorging, meestal van de kop. De vaarzen besteedden de resterende tijd aan likken van, zuigen op en kauwen aan de borstels. Dit wordt orale manipulatie genoemd. Het maakte voor de vaarzen niet uit of de borstel matig stijve of zeer stijve haren had.

In het tweede gedeelte van het onderzoek gaven de onderzoekers een groep vaarzen continu toegang tot de borstel, een andere groep een tijdje niet. Nadat die tweede groep weer toegang tot borstels kreeg ging het gebruik hiervan duidelijk omhoog ten opzichte van de groep die continu bij de borstels kon. Uit dat resultaat concluderen de onderzoekers dat borstels belangrijk zijn voor vaarzen.

De door de Canadese onderzoekers gebruikte koeborstels in een proef met vaarzen. Of de haren van de borstel zacht of hard waren maakte voor de dieren niet uit.

Gerelateerde artikelen