Favoriet

Mesttechniek

Ammoniakemissie verminderen met doorlaatbare tegelvloer

Op Dairy Campus wordt momenteel onderzoek gedaan naar meerdere oplossingen om in melkveestallen de emissie van ammoniak en broeikasgassen te verminderen. Eén van de mogelijke oplossingen is een Zeraflex doorlaatbare tegelvloer.

Op Dairy Campus wordt momenteel onderzoek gedaan naar meerdere oplossingen om in melkveestallen de emissie van ammoniak en broeikasgassen te verminderen. Eén van de mogelijke oplossingen is een Zeraflex doorlaatbare tegelvloer.

Projectleider Paul Galama vertelt op Verantwoordeveehouderij.nl over het onderzoek: Met de tegelvloer wordt 90 procent van de dunne fractie opgevangen als dunne fractie. De rest wordt weg geschoven met de mest. Volgens Galama is de scheiding met de tegelvloer iets minder goed dan die van het koetoilet, maar nog steeds zou de vloer op het gebied van brondscheiding goed presteren.

Aanzuren tot 4 a 5 pH

De ammoniakemissie bij de tegelvloer is na scheiding van mest en urine hoog. Daarom wordt de dunne fractie in het onderzoek aangezuurd tot een pH van 4 tot 5. Daardoor wordt voorkomen dat ammoniumstikstof ontsnapt als ammoniak. Het voordeel van aanzuren in de stal is dat ook de ammoniakemissie tijdens aanwending van de dunne fractie op het land sterk wordt gereduceerd.

Spoelen met dunne fractie

In de eerste versie van de Zeraflex-tegel liep de urine langzamer weg dan gewenst. Dit is in een verbeterde versie van de tegel aangepast waardoor de urine nu sneller wegloopt. Door het verbeteren van de tegel in combinatie met het aanzuren werd er een reductie van bijna 50 procent ammoniakemissie gemeten. Wordt de tegelvloer gespoeld met de aangezuurde dunne fractie uit de kelder. Uit het onderzoek op Dairy Campus blijkt dat het spoelen de ammoniakemissie nog verder verlaagt. De laatste twee onderzoeksdagen waarop gespoeld werd, bedroeg de reductie 70 procent.

Het aanzuren van de kelder en het spoelen van de vloer wordt in 2022 door onderzoekers verder geprofessionaliseerd en geanalyseerd.