Premium
Favoriet

Mesttechniek

Emissiereductie – Netjes mest toedienen loont

Een aantal mesttoedieningstechnieken verlaagt de ammoniakemissie. Maar hoe innovatief soms ook, netjes werken is een absolute voorwaarde om de emissie ook echt omlaag te brengen.

Op grasland zijn een aantal technieken voorhanden voor het toedienen van mest. De bijbehorende vervluchtigings- en reductiepercentages (zie tabel) worden gebruikt voor modelberekeningen bij evaluaties. Maar de werkelijke emissies liggen soms flink hoger door ongunstige weersomstandigheden tijdens het uitrijden of doordat de techniek niet goed wordt toegepast. Om de werkelijke emissies zo laag mogelijk te

Dit is een Premium-artikel

Om dit artikel te kunnen lezen is een abonnement nodig.

Abonneren
Heeft u al een account? Log dan in | Geen account, maar wel abonnee? Registreren