Favoriet

Stalinrichting

Raad van State zet streep door emissiefactor van twee stalvloeren

De Raad van State zegt dat niet meer gerekend mag worden met de RAV-emissiefactoren van de Ecovloer van Anders en de Meadowfloor van Proflex als koeien niet worden geweid. Volgens de Raad is onduidelijk of deze emissiearme stalvloeren doen wat ze beloven. De stikstofuitstoot zou volgens een CBS-rapport waarschijnlijk hoger zijn dan de tot nu toe gehanteerde waarden.

De Raad van State zegt dat niet meer gerekend mag worden met de RAV-emissiefactoren van de Ecovloer van Anders en de Meadowfloor van Proflex als koeien niet worden geweid. Volgens de Raad is onduidelijk of deze emissiearme stalvloeren doen wat ze beloven. De stikstofuitstoot zou volgens een CBS-rapport waarschijnlijk hoger zijn dan de tot nu…

Dat zou te weinig zekerheid geven, zo zegt de Raad van State, dat de natuur geen schade oploopt. Als gevolg van deze uitspraak in de rechtzaak die werd aangespannen door Vereniging Leefmilieu en Mobilisation for the Environment, de club van milieuactivist Johan Vollebroek, krijgen drie melkveebedrijven in Utrecht geen natuurvergunning voor de uitbreiding van dat bedrijf. De veehouders waren van plan de ammoniakemissie te reduceren door gebruik te maken van deze twee emissiearme vloeren. Het gaat over de staltypes A1.13 en A1.28. Het eerste staltype wordt in de RAV-lijst omschreven als een ligboxenstal met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en mestschuif. De bijbehorende stalcode is BWL 2010.34.V6 ofwel de Anders Ecovloer. Het tweede staltype is een ligboxenstal met roostervloer, voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel, kunststofcassettes met kleppen in de roosterspleten en een mestschuif. De stalcode BWL 2015.05.V1 hoort bij de Proflex Meadowfloor. Nieuwe natuurvergunningen voor deze stallen mogen alleen nog worden afgegeven als er een zogenoemde passende beoordeling wordt gemaakt waaruit blijkt dat er geen natuurschade is.

De Raad geeft expliciet aan dat de uitspraak niet geldt voor andere emissiearme stalsystemen en dat het alleen gaat om melkveebedrijven die hun vee niet weiden. In vijf andere zaken waar de koeien wel geweid worden volgt eind dit jaar uitspraak. Het is namelijk onduidelijk hoe de stikstofuitstoot bij het weiden van vee moet worden beoordeeld.

Gerelateerde artikelen