Favoriet

Stalinrichting

Emissiefactor Lely Sphere: 3 kg ammoniak

De definitieve emissiefactor van de Lely Sphere bedraagt 3 kg ammoniak per dierplaats. Met dat getal staat de luchtwasser op de RAV-lijst als code A1.39. Daarmee reduceert het systeem de ammoniakuitstoot uit een rundveestal met 77 procent ten opzichte van een stal met een traditionele roostervloer.

De definitieve emissiefactor van de Lely Sphere bedraagt 3 kg ammoniak per dierplaats. Met dat getal staat de luchtwasser op de RAV-lijst als code A1.39. Daarmee reduceert het systeem de ammoniakuitstoot uit een rundveestal met 77 procent ten opzichte van een stal met een traditionele roostervloer.

Om de waarde vast te stellen is in vier stallen een jaar lang zes keer de emissie gemeten. De definitieve emissiefactor is het gemiddelde van deze vier metingen.

De Sphere moet geplaatst worden naast een stal met een aangepaste roostervloer waar mest en urine van elkaar gescheiden worden. De urine verdwijnt in de kelder en de gassen die daar en net boven de vloer ontstaan worden weggezogen en via een luchtwasser afgevangen. Mocht het systeem niet meer werken, dan krijgt de veehouder daarvan een melding op zijn telefoon. Daarnaast worden alle gegevens ieder uur opgeslagen en vijf jaar lang vastgelegd. Het moet voldoende zijn om de werking van de machine te waarborgen.