Favoriet

Mesttechniek

‘Koetoilet kan stikstofemissie aanzienlijk verlagen’

Het CowToilet van Hanskamp kan de stikstofemissie uit de melkveestal aanzienlijk verlagen. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Livestock Research.

Het CowToilet van Hanskamp kan de stikstofemissie uit de melkveestal aanzienlijk verlagen. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Livestock Research.

Bij vergelijking van de stal met het CowToilet met een referentiestal zonder CowToilet waren de emissies per stikstofvorm voor totaal-stikstof, ammoniak, lachgas, en stikstofgas respectievelijk gemiddeld 41, 39, 18, en 43 procent lager. Deze resultaten geven volgens de onderzoekers een licht vertekend beeld, omdat de opgevangen urine meteen uit de stal werd afgevoerd en daardoor niet bijdroeg aan de emissie uit de stal. Dat was bij de referentie wel het geval. Inclusief een schatting voor deze emissie, bij emissiearme opslag, waren de stikstofemissies respectievelijk 38%, 33%, 18% en 43% lager.

De uitkomsten van dit onderzoek laten, zo meldt Verantwoorde Veehouderij, zien dat er met emissiereducerende systemen over lange perioden aanzienlijke reducties in stikstofemissie uit de melkveestal gerealiseerd kunnen worden. “Het is vooral de ureum in de urine die verantwoordelijk is voor stikstofemissie uit de melkveestal en vanaf het land. Opvang van een deel van de urine, zoals met het CowToilet, kan daardoor een verlaging van stikstofemissie geven”, zegt onderzoeker Herman de Boer.

Tijdens het meetjaar werd gemiddeld 10,1 liter urine per koe per dag opgevangen, 35% van de geschatte urineproductie van de koeien. De reductie in stikstofemissie was daarmee voor het totale stikstofverlies (-38%) wat groter dan het aandeel opgevangen urine, en voor de ammoniakemissie (-33%) wat kleiner. Door aanpassingen aan het CowToilet kan de hoeveelheid opgevangen urine mogelijk nog worden verhoogd, waardoor de emissie verder kan worden verlaagd.

Gerelateerde artikelen