Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Drones

Waarom een Gedragscode Datagebruik?

De Branche­organi­satie Akkerbouw heeft een gedragscode op­gesteld voor het uitwis­selen van machine­gegevens, drone-opnames, opbrengst- en satellietkaarten met derden. Waarom?

De Branche­organi­satie Akkerbouw heeft een gedragscode op­gesteld voor het uitwis­selen van machine­gegevens, drone-opnames, opbrengst- en satellietkaarten met derden. Waarom?

Ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw en datatoepassingen bieden akkerbouwers de mogelijkheid om hun productie te verhogen, hun kosten te verlagen en duurzamer te werken. Bovendien maakt data-uitwisseling de ketens transparanter. Maar omdat niet altijd duidelijk is wat afnemers precies met de data doen, zijn akkerbouwers huiverig om hun data te delen. Vandaar dat telers, handel en verwerkers Brancheorganisatie Akkerbouw hebben gevraagd om spelregels op te stellen.

De akkerbouwer blijft eigenaar van de data en hij staat in voor de juistheid en volledigheid ervan. De afnemer moet de teler vooraf melden wat hij met de gegevens gaat doen en mag ze alleen voor dit doel gebruiken. De teler bepaalt vervolgens of hij zijn data beschikbaar stelt. De afnemer van de data zorgt ervoor dat de gegevens goed zijn beveiligd tegen verlies, diefstal en onbevoegde toegang.

Sancties

De gedragscode kent geen harde santies. Bedrijven die de code onderschrijven worden opgenomen op een positieve lijst die is in te zien op de site van Brancheorganisatie Akkerbouw. Bedrijven die de gedragscode niet naleven worden­ van die lijst verwijderd.

Gerelateerde artikelen