Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Blog

Klimaat en machines

Het is onvermijdelijk dat het klimaat in het nieuwe kabinetsbeleid een belangrijk thema wordt. Ik denk dat Nederlandse boeren – in tegenstelling tot Donald Trump – klimaatverandering uiterst serieus nemen. Weersextremen zijn een risicofactor van jewelste.

Uit de landbouw komt vaak het geluid dat de boeren en tuinders de oplossing in handen hebben. Een mooi voorbeeld hiervan is het zgn “0,04‰-initiatief. 29 organisaties (waaronder LTO, Rabobank, Suikerunie, NAV e.d.)  willen het Franse initiatief overnemen om de organische stof in de bodem met 0,04‰ per jaar te laten stijgen. In het manifest wordt de politiek opgeroepen in actie te komen, onder andere door versoepeling van mestregelgeving.

Op dit moment is nog weinig reden onszelf op de borst te kloppen. Het organische stofgehalte in Nederland loopt niet op maar terug en het energieverbruik bij voedselproductie is enorm. Iets meer mestruimte gaat nauwelijks helpen in het organische stofgehalte. Immers ook met de ruimere normen van 20 jaar geleden was het organische stofgehalte dalende. Om 1 persoon in de westerse wereld te voeden wordt enkel voor landbouwmechanisatie bijna 300 liter ruwe olie gebruikt!

Er is een verband tussen landbouwmechanisatie, klimaat en organische stof. Er kan echt iets veranderen door een slimmere aanpak. Met minder vermogen en minder bewerkingen. Een strategie met minder brandstof en machinekosten. En minder bodemverdichting en minder verbranding van organische stof: Goed voor het klimaat en ook nog voor de portemonnee. Een voorbeeld met veel potentie is strip-tillage in maïs. Het vraagt minder bewerkingen, minder brandstof, minder vermogen en de bodem is er ook nog bij gebaat. Zo’n potentievolle methode voor het grootste akkerbouwgewas van Nederland verdiend meer aandacht.

Want intelligentie gaat uiteindelijk het meest effectief zijn.