Favoriet

Onkruidbestrijding

Verbod chemie op verhardingen nog niet van kracht

Het verbod op chemie op verhardingen is nog niet van kracht per 1 maart. Staatsecretaris Sharon Dijksma van Milieu wil het verbod wel later deze maand, zo snel als mogelijk, in laten gaan. Gebruik door particulieren is dan uitgezonderd.

Dijksma publiceerde het ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden in juni 2015. Het ontwerp werd voorgelegd aan de Raad van State, maar die acht het verbod voor particulier gebruik op verhardingen niet als houdbaar. Dijksma moet het ontwerpbesluit dus aanpassen, maar dat lukte niet voor 1 maart. Het verbod is dus nog niet van kracht.

Green Deal

Dijksma bekijkt alternatieven om het gebruik door particulieren te verbieden dan wel te reduceren via een zogenoemde ‘Green Deal’. Een ‘green Deal’ houdt afspraken met betrokken partijen in.

Gerelateerde artikelen