Favoriet

Onkruidbestrijding

Glyfosaat niet kankerverwekkend

Uit een onderzoek van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) blijkt dat er geen kankerverwekkende stoffen in het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat zitten.

Uit onderzoek van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) blijkt dat er geen kankerverwekkende stoffen in het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat zitten.

De Wereldgezondheidsorganisatie zei eerder dat glyfosaat waarschijnlijk wel kankerverwekkend is. De Europese voedselveiligheidwaakhond EFSA ontkent dit. De ECHA sluit zich nu aan bij de mening van de EFSA.

Ondanks dat het middel minder schadelijk is dan verwacht, wil Greenpeace een volledig verbod op het middel. De organisatie heeft hiervoor een handtekeningenactie opgezet. Ondertussen steunen al bijna 500.000 burgers de actie van Greanpeace.

Glyfosaat kan wel ernstig oogletsel veroorzaken. Verder is het middel schadelijk voor al het leven in het water.

Gerelateerde artikelen