Favoriet

Maaien

Jelle Bijlsma gaat secuur maaien in project Mowhawk

In het project Mowhawk gaat Jelle Bijlsma bv aan de slag met data en duurzaam bermbeheer. Daarvoor werkt het bedrijf samen met Datacadabra. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Provincie Overijssel.

In het project Mowhawk gaat Jelle Bijlsma bv uit Giekerk aan de slag met data en duurzaam bermbeheer. Daarvoor werkt het bedrijf samen met Datacadabra. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Provincie Overijssel.

De maaicombinatie die wordt ingezet voor Mowhawk, een trekker met maaiarm en opvangwagen, verschilt niet van een ‘gewone’ maaicombinatie. Het grote verschil is de toevoeging van een camera en sensoren boven de maaier. Met de camera en sensoren wordt onder meer vuil gedetecteerd. Op basis van de hoeveelheid vuil wordt besloten welke bestemming het maaisel krijgt. Ook exoten als de Japanse Duizendknoop worden herkend door de camera en sensoren. Bevat het maaisel die exoot, dan belandt het niet bij bijvoorbeeld de compostering.

Zuinig omgaan met flora en fauna

Datacadabra maakt deel uit van project Mowhawk. Het bedrijf is gespecialiseerd in data-analyse en de inzet van sensoren. De analyse-software wordt niet alleen real-time ingezet tijdens het maaien, maar kan ook daarvoor al worden gebruikt. Om zuinig om te gaan met flora en fauna kan van te voren al worden aangegeven waar absoluut niet gemaaid mag worden.

Jelle Bijlsma bv gaat in mei een maaicombinatie voorzien van camera en sensoren. Het is de bedoeling dat er in juni getest gaat worden.

Gerelateerde artikelen