De SAC Futureline verbruikt van alle automatische melksystemen het minste water. De Lely Astronaut A3 verbruikt de minste elektriciteit.
Veehouderij Techniek brengt in het maart-nummer de resultaten van een Deens onderzoek naar het elektriciteits en waterverbruik van automatische melksystemen.
Zelfde fout in twee tabellen
In de tabellen ‘Elektriciteitsverbruik loopt uiteen’ en ‘Grote verschillen in waterverbruik’ die bij het artikel zijn gepubliceerd blijkt echter een fout te staan. De gegevens van de GEA Farm Technologies Titan en de Fullwood Merlin 2 zijn namelijk verwisseld. In de grafieken en de tabel met jaarkosten zijn alle gegevens juist. Op de berekening van totale jaarkosten heeft de verwisseling dan ook geen invloed.
Totale jaarkosten Lely Astronaut het laagst
Omdat de Lely de minste elektriciteit verbruikt en de Titan de meeste, zorgt dat ervoor dat de totale jaarkosten van Lely’s Astronaut A3 het laagst zijn. Deze robot is dus het goedkoopst in gebruik. De totale jaarkosten van een Lely Astronaut A3 bedragen namelijk 53,68 euro per koe per jaar. Daarna volgen respectievelijk de SAC Futureline, de DeLaval VMS en de Fullwood Merlin. De Titan van GEA Farm Technologies sluit de rij. Dit systeem blijkt het duurst te zijn. Een gebruiker van dit melksysteem is zelfs meer dan dubbel zo duur uit als de gebruiker van de goedkoopste robot.