Volgens het onderzoek is op een bedrijf dat automatisch voert en 60 koeien melkt dagelijks 50,6 minuten kwijt aan het voeren van de koeien. Op een bedrijf met 120 koeien is dat 65,2 minuten per dag. In de berekeningen hielden de Zwitserse onderzoekers rekening met de tijd voor het berekenen en samenstellen van het rantsoen, het vullen van de voorraadbakken en het schoonmaken van de voergang.

Vullen, voeren en aanschuiven
Het voeren van een dezelfde kuddes met een voermengwagen neemt bij 60 dieren 71,3 minuten per dag in beslag en bij 120 koeien 202,8 minuten. Zowel het vullen, het daadwerkelijk voeren maar ook het aanschuiven het voer neemt bij het voeren met een voermengwagen meer tijd in beslag dan bij het voeren met een automatisch voersysteem. Dus: hoe groter het bedrijf, hoe meer tijd een melkveehouder met een voerrobot bespaart.

Meer activiteit
Uit het Zwitserse onderzoek blijkt ook dat op melkveebedrijven waar een melkrobot de koeien melkt en een voerrobot de dieren voert, het aantal melkingen per dag toeneemt. Dat komt volgens de onderzoekers vooral doordat de dieren meerdere keren per dag voer krijgen. Daardoor neemt hun activiteit toe.