Favoriet

Voederwinning

Aangepast maaien redt reekalveren

Door tijdens het maaien rekening te houden met het wild dat zich in het gras kan verschuilen, kun je de dieren redden. Dat is de boodschap van de Vereniging Het Reewild.

De vereniging meldt dat ieder jaar zo’n 30.000 reekalveren worden geboren in de maand mei. Ze zoeken beschutting bij een bosrand, maar ook in lang gras. Die lopen in het maaiseizoen gevaar. Met een folder en een promotiefilm wil de vereniging voorkomen dat er tijdens het maaien reekalveren gedood worden. Vijf tips helpen daarbij.

1. Bespreek het maaien
Praat een week voor het maaien met een faunabeheerder en met degene die gaat maaien. Spreek af hoe je elkaar informeert over het werk.

2. Maak het perceel vreemd.
Plaats een avond voor het maaien zakken of linten zodat zij het perceel ‘vreemd’ vinden en het zullen verlaten.

3. Maai van binnen naar buiten.
Een oude tip. Dieren zitten bij voorkeur in de randen van een perceel. Maai je van buiten naar binnen, dan dwing je de dieren in een steeds kleinere ruimte. Daar komt bij dat ze niet graag over het gemaaide deel van het perceel vluchten. Begin je in het midden te maaien, dan vluchten de dieren andere percelen of het bos in.

4. Beperk de snelheid.
Door 5 km per uur te rijden met en 12 meter brede maaier kun je volgens de vereniging veel dode dieren voorkomen.

5. Verwijderen alle hulpmiddelen meteen uit de percelen.
Het ‘vreemd’ maken van een perceel werkt maar 24 uur. Daarna negeren de reekalveren de vreemde voorwerpen en gebruiken ze het perceel weer.