Favoriet

Stalinrichting

Droge fractie in de boxen kan

Uit onderzoek van adviesbureau Valacon-Dairy blijkt dat de droge fractie uit rundveemest prima als boxbedekking dienst kan doen. De melkkwaliteit en uiergezondheid hebben niet te lijden onder het gebruik van de droge mestfractie.

Uit onderzoek van adviesbureau Valacon-Dairy blijkt dat de droge fractie uit rundveemest prima als boxbedekking dienst kan doen. De melkkwaliteit en uiergezondheid hebben niet te lijden onder het gebruik van de droge mestfractie.

Dat wil niet zeggen dat de droge fractie geen bacteriën bevat die klinische mastitis kunnen veroorzaken. Die zitten er namelijk in grote getale in.

Niet meer uierontsteking

De bacterieconcentratie in de dikke fractie zit dan wel vol bacteriën, die bacteriën werden maar enkele keren teruggevonden in de tankmelk. Een verhoogd celgetal bleef uit. Dat geldt ook voor het aantal klinische mastitisgevallen.

Meer comfort

Waar de met dikke fractie ingestrooide boxen wel invloed op hebben, is het aantal dieren met beschadigingen aan hakken of knieën. “Zodoende ligt het onderzoeksresultaat in lijn met buitenlands onderzoek” meent Valacon-Dairy.

Oorzaak van minder beschadiging kan zijn, dat gebruik van meer dikke fractie in de boxen minder, in tegenstelling tot meer zaagsel, de kosten slechts marginaal verhoogt. Bovendien lagen de koeien meer in de boxen met de dikke fractie.

Droger geen effect

In het onderzoek bestudeerde men verschillende behandelingen van de mest die bacteriedruk in moeten perken. Daartoe werden de ligboxen bekalkt. Bekalken bleek geen effect te hebben. Enkele weken inkuilen van de mest heeft nauwelijks effect: wel enigszins op de aanwezigheid van E-coli, maar niet op Klebsiella. Als de dikke fractie droger is, heeft dat bovendien geen bacterieremmende werking.

Schoner

De koeien blijven wel schoner als de fractie droger is en dat heeft invloed op eventuele vervuiling van de melk tijdens het melken.

Valacon-Dairy

Valacon-Dairy voerde het onderzoek uit. De financiering kwam van productschap Zuivel. Nizo food research deed het microbiologische onderzoek.

Valacon-Dairy meldt dat 400 bedrijven in Nederland, aan het einde van 2012, de dikke fractie gebruiken om de boxen te vullen. Bij drie daarvan deed het adviesbureau onderzoek. De bedrijven waren gevestigd in de provincie Groningen.